Středisko volného času

 Od září roku 2017 působí na Arcibiskupském gymnáziu Středisko volného času. Je otevřeno nejen všem studentům vyššího gymnázia, ale také pro studenty jiných kroměřížských škol. Nabízí jim široké portfolio aktivit.