Turistické, společenské, kulturní, gurmánské, přírodní i historickopoznávací dobrodružství. Tak bychom mohli charakterizovat naši výpravu do Banátu – české osady v srdci divoké a nespoutané rumunské přírody.

Vedeni jen instinktem, červenými značkami a diskutabilní schopností orientace v mapách jsme během týdne překonali bezmála 80 kilometrů. Krosny na zádech, rozhlehlé pastviny plné krav, veselí, vtip a sálavý žár letního slunce nám byli věrnými společníky po celou dobu putování.

Navštívili jsme celkem tři tradičně laděné obce – malebné Rovensko, rozlehlý Gerník a Svatou Helenu, shlížející ze zvlněných kopců na stříbrnou hladinu Dunaje. V každé z vesnic jsme strávili minimálně jednu noc a seznámili se místními obyvateli, rumunskými občany s českou národností, jazykem i kulturou. Díky jejich přátelské a komunikativní povaze jsme se snadno dali do řeči a odhalili přednosti i úskalí prostého venkovského života v duchu starých časů, kdy se každodenně místo pejsků venčí krávy a místo zdlouhavého vysedávání v kanceláři v potu tváře obdělává pole. Potěšila nás rovněž vřelá pohostinnost, díky níž jsme si mohli vychutnat zdejší domácí speciality, v neposlední řadě kraví sýr, který si ti největší labužníci rovněž odvezli domů coby suvenýr.

Mimo stoupání a klesání náručí smaragdově zelených hor a pestrobarevných květin nás uchvátila i, údajně dvacetikilometrová, „procházka“ kaňonem řeky Nery. Trasa připomínala při slézání bílých skalisek alpské ferraty, při prodírání se bujnými křovisky a liánami africký prales. Nechyběly ani zdánlivě chatrné dřevěné lávky, vratce se houpající na lanech nad kalnými vodními hlubinami. Pro některé z nás skutečně adrenalinová výzva. Se stejnou statečností jsme odolali i výhružnému štěkání divokých psů, semknuti blízko u sebe do obranného útvaru.

Po fyzické námaze následovaly společné večery, které jsme často trávili čilou konverzací, hraním her, jakožto návrat do dětských let kupříkladu na schovávanou a také veselým zpěvem a tancem, k němuž se poslední noci s nadšením přidali i obyvatelé Svaté Heleny a přispěli nám hlasy svými i svých hudebních nástrojů, harmoniky, houslí, klarinetu.

Domů jsme se vrátili uchození, obohacení, plní výjimečných zážitků a dojmů z této neobyčejné výpravy.

Velké díky patří našim průvodcům a organizátorům celého projektu („mamce a taťkovi“) za to, že nám poskytovali užitečnou ochranu proti pocení, psům a umožnili nám navštívit a poznat tento nedotčený kout světa na vlastní kůži.

Markéta Neubauerová, 3.A

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033

2019 0033