Pokusili jsme se lépe poznat sami sebe. Prošli jsme několika zrcadly. Výtvarně jsme zachytili odraz nitra v oku, barev a obrazů v mysli, zrcadlení osobnosti v písmu, vnímání reality jednotlivými smysly. Analyzovali jsme různé struktury chování, základy rozhodování, odhalovali jsme skryté možnosti našich osobností.

Mezi růžemi u vodní plochy rosalia v Olomouci jsme objevili nádherný kvetoucí strom liliovník, zastavili jsme se u slunečních hodin v geoparku a mezi obrazy a fotografiemi v galerii Caesar. Nikam jsme nespěchali, hráli jsme si s náhodou, relaxovali s hudbou a užívali si svobodu rozhodování. Byly to hezké dny.

2019 0001

2019 0001

2019 0001

2019 0001

2019 0001

2019 0001

2019 0001

2019 0001

2019 0001

2019 0001