Projekt Kniha versus film byl zaměřen na analýzu literárního díla, jeho filmového zpracování a následného srovnání. Vyzkoušeli jsme si práci s textem a různé aktivity s ním spojené. Dostatek času, malá skupinka studentů třetího ročníku a zajímavý prostor nabízely netušené možnosti.

V pondělí nás čekala literární a maturitní klasika – Erbenova Kytice. Zkoumali jsme své znalosti tohoto díla, skládali rozstříhaný text a hlavně opravdu dlouho rozebírali báseň Vodník (bylo pro nás překvapením, co vše v ní lze objevit). Filmové zpracování jsme se snažili sledovat očima nekomerčního diváka – všímali jsme si detailů, motivů, barevné symboliky a různosti žánrů.

Úterý bylo na lehčí notu. Seznámili jsme se s exilovým spisovatelem Josefem Škvoreckým a jeho dílem Prima sezóna. Sledovali jsme osudy studentů gymnázia během druhé světové války, jejich lásky i trable, přesně ve věku účastníků projektu. Pokoušeli jsme se na základě textu vytvořit vlastní scénář.

Ve středu nás čekala doba šedé normalizace s knihou Michala Viewegha Báječná léta pod psa. Rozebírali jsme textově zajímavé ukázky a všímali si autorova humoru a stylu, vybírali pasáže, které nás zaujaly. Po zhlédnutí filmu jsme debatovali mimo jiné o tom, co se do něho z knihy nevešlo. Závěr patřil informacím o době normalizace a domácímu úkolu, kterým byly vzpomínky našich rodičů a prarodičů a práce s tendenčními básněmi.

Čtvrtek byl mnohem temnější, a to doslova. Ponořili jsme se do středověku v historickém románu Vladimíra Kőrnera Údolí včel. Sledovali jsme nakolik je fanatismus, a to nejen náboženský, stále aktuální téma. Byla to také příležitost se blíže seznámit s jedním z největších českých režisérů, Vladimírem Vláčilem a jeho filmovou poetikou. Na základě motivů jsme vytvářeli filmový plakát.

Pátek patřil Karlu Čapkovi a jeho Povídkám z jedné kapsy. Zahráli jsme si, jak to vypadá na autorském čtení. Studenti si připravili svou nejoblíbenější povídku, zdůvodňovali svůj výběr. V malém počtu byla práce milá, osobní a snad i poučná.