Studentky umělkyně se scházely kolem kulatých historických stolů v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ve dnech 18.–22. června 2018. Naplnily své skicáře vlastními texty, citacemi z oblíbených děl, básněmi, krásným písmem psaným tuží dřevěnými pery s bojovými hroty. Vypravily se na průzkum geoparku, rozária a výstavu abstraktní malby polských umělců do Olomouce. Společně se skupinou vědců nahlédly také do Pevnosti poznání.

Na závěr vytvořily do svých knih nebo knih svých blízkých osobitá EX LIBRIS.

V. J. Olexinová