Jak už sám název napovídá, tento projekt byl zaměřen do oblasti vědy a umění (a trval pět dnů).

S necelou dvacítkou studentů (případně i s větším počtem – když jsme navázali družbu s výtvarnými projekty) jsme si vyzkoušeli několik chemických a fyzikálních pokusů (z nichž bych vyzdvihl ověření Galileiho experimentu s dopadem různě těžkých předmětů a jeho aplikaci na váhu poezie), navštívili Geopark, Pevnost poznání a Muzeum moderního umění v Olomouci, a také se vydali na výlet k vodní elektrárně na Strži. A to vše jsme stihli v pěti dnech - prostě přesně podle názvu.