V neděli 17. června ve večerních hodinách jsme se vydali na cestu za poznáním krás Slovinska a Korutan. Po noci strávené snahou pohodlně se uvelebit a usnout jsme se probudili do krásného slunečného dne.

První naší zastávkou bylo italské město Terst, kde jsme měli možnost zhlédnout pozůstatky staveb z doby Římanů a architektonicky zajímavé paláce ve středu města. Následně jsme se přemístili do malebného přímořského slovinského městečka Piran, které je typické úzkými uličkami a množstvím památek. Někteří z nás překonávali vysoké letní teploty osvěžením v moři, jiným musela stačit zmrzlina. Poté nás čekala prohlídka areálu chovu Lipicánů, světoznámého koňského plemene.

Druhý den byla na programu návštěva Lublaně, hlavního města Slovinska. Vyslechli jsme pověst o drakovi žijícím v nedalekých močálech, měli jsme možnost obdivovat Lublaňský hrad, krásné a poklidné historické jádro s mnoha kavárničkami a s jednou z dominant města, Trojmostí od známého architekta Jože Plečnika. Další zastávkou byla monumentální Škocjanská jeskyně, kde jsme přešli po vysokém mostě a viděli v hloubce pod sebou hřmící řeku Reku. Poté jsme navštívili Predjamský hrad, který byl postaven blízko jedné z nejznámějších slovinských jeskyní.

Ve středu jsme zamířili do města Bled, které je známé díky stejnojmennému jezeru, nad nímž na skále ční hrad, a ostrůvku, kde se nachází poutní kostel Panny Marie. Voda byla nádherně čistá a my jsme měli možnost si zaplavat. Dále jsme se vydali do soutěsky Vintgar. Ta však byla dočasně uzavřena, proto jsme ze slíbené divoké řeky Radovny viděli jen malý zlomek. Útěchou nám byla návštěva Kranjské Gory v Julských Alpách, kde jsme mohli obdivovat neobvyklé koryto řeky Pišnice. Po prohlídce skokanských můstků v Planici jsme vyrazili na ubytování ve Villachu, tam nás ještě čekala večerní procházka městem.

Poslední den nás autobus vyvezl panoramatickou silnicí nad Villach. Mohli jsme zdolat vrchol Dobratsch, vysoký 2176 m. n. m. Cesta se sice občas zdála nekonečná, ale ty, kteří se dostali až na vrchol, čekal nádherný výhled. Poslední naší zastávkou byl hrad Hochosterwitz, který leží na dolomitovém pahorku, a je zajímavý přístupovou cestou se 14 branami, sloužícími k ochraně před nájezdy osmanských Turků. Po prohlídce, při které se náš průvodce úspěšně snažil mezi němčinu zařadit i pár českých slůvek, jsme se vydali domů.

Dík patří paním profesorkám za zorganizování tohoto projektu, paní průvodkyni za obohacující výklady a v neposlední řadě pánům řidičům za bezpečnou a bezproblémovou jízdu.

Tereza Chytilová, 3.T a Kateřina Suchá, 3.B