V pondělí jsme si prohlédli hvězdárnu ve Valašském Meziříčí a vyslechli dvě zajímavé přednášky na téma gravitace a optika.

V úterý jsme navštívili Technické muzeum v Brně. Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou. Měli jsme možnost vyzkoušet si řadu fyzikálních pokusů v technické herně.

Ve středu probíhala v budově školy badatelská výuka, při které jsme mimo jiné využili Pasco senzory, a pracovali jsme s výukovou stavebnicí Gigo.

Ve čtvrtek jsme si prohlédli expozici Pevnosti poznání v Olomouci s množstvím interaktivních prvků zaměřených na přírodní vědy.

V pátek jsme se vypravili na exkurzi do Výzkumného ústavu obilnářského. Pracovníci výzkumného ústavu si pro nás připravili zajímavé přednášky z oblasti šlechtění obilovin.

2018 0029

2018 0029

2018 0029

2018 0029

2018 0029

Další fotografie.