Tento projekt byl velmi praktický a týkal se mléka od samého počátku, proto jsme první dva dny byli ubytovaní na velmi pěkné mléčné farmě Kozojezdsko. Po exkurzi a přednášce jsme tam i trochu pomáhali.

Další dny jsme byli ve škole a po zakoupení selského mléka jsme vyráběli jogurty, jogurtové mléko, kefír, tvaroh a tady děkujeme p. Šiškové za velkou pomoc.

Výroba sýrů je složitější a s tou nám velmi pomohla paní doc. Pachlová z UTB Zlín obor potravinářství. Po odborné přednášce nám pomohla s výrobou sýra. Všechny tyto výroby chtějí svůj čas a to minimálně do druhého dne, tedy až v pátek jsme své výrobky i ochutnali a spokojeně ukončili tento náš velmi vydařený projekt.

2018 0007

2018 0008

2018 0009

2018 0010

2018 0011