Jméno a příjmení žáka

Pořadí žáka (umístění)

Název soutěže

Kolo soutěže

Josef Kvapilík

1.

Přírodovědná olympiáda zemí EU (EUSO)

mezinárodní kolo

Tým studentů AG

 

Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže ČR –

účast na mezinárodní konferenci v Irsku

Plačková Elizabeta

1.

Poznej Rusko lépe – konverzační soutěž v ruštině

celostátní kolo

Vavrysová Tereza

2.

Poznej Rusko lépe – konverzační soutěž v ruštině

celostátní kolo

Kamarád Michal

2.

Poznej Rusko lépe – konverzační soutěž v ruštině

celostátní kolo

Miková Ludmila

3.

Poznej Rusko lépe – konverzační soutěž v ruštině

celostátní kolo

Jan Horák

účast

Wolkrův Prostějov

celostátní kolo

Martina Honzíková

3.

Soutěž ve šplhu

celostátní kolo

Družstvo dívek

4.

Soutěž ve šplhu

celostátní kolo

Martin Vláčil

4. v ČR

Matematický klokan – kategorie Junior

ústřední kolo

Jakub Kvapilík

13. v ČR
(z 1728)

Němčinář roku

ústřední kolo

Studenti AG

21. v ČR
(ze 114)

Němčinář roku

ústřední kolo

Tereza Tučková

4.

Soutěž v cizích jazycích – ruština – kategorie II

ústřední kolo

Denisa Andrýsková

5.

Bible a my – IV. kategorie

ústřední kolo

Terezie Kvapilíková

27.

Bible a my – III. kategorie

ústřední kolo

Václav Kubíček

3.

Matematický klokan – kategorie Junior

3. v kraji

Josef Kvapilík

1.

Matematická olympiáda – kategorie B

krajské kolo

Tereza Tučková

1.

Soutěž v cizích jazycích – ruština – kategorie II

krajské kolo

Alexandra Legátová

6.

Soutěž v cizích jazycích – ruština – kategorie I

krajské kolo

Tomáš Pavelka

8.

Zeměpisná olympiáda – kategorie D

krajské kolo

Karolína Poulová

4.

Soutěže v cizích jazycích – angličtina – kategorie III. A

krajské kolo

Karolína Poulová

2.

Soutěž v cizích jazycích – němčina – kategorie – SŠ III.A

krajské kolo

Josef Kvapilík

15.

Chemická olympiáda – kategorie C

krajské kolo

Martin Vláčil

24.

Chemická olympiáda – kategorie C

krajské kolo

Štěpánka Pustková

20.

Matematická olympiáda kategorie Z9

krajské kolo

Charlotte Horáková

7.

Soutěže v cizích jazycích – německý jazyk – kategorie G. II.B

krajské kolo

Ondřej Vašíček

7.

Soutěž v programování SŠ – vyšší programovací jazyky

krajské kolo

Aneta Švendová

26.

Biologická olympiáda – kategorie B

krajské kolo

Marie Pavlasová

28.

Biologická olympiáda – kategorie B

krajské kolo

Václav Kubíček

1.

Fyzikální olympiáda – kategorie D

krajské kolo

Martin Vláčil

3.

Fyzikální olympiáda – kategorie C

krajské kolo

Josef Kvapilík

9.

Fyzikální olympiáda – kategorie C

krajské kolo

Aleš Majchrák

23.

Fyzikální olympiáda – kategorie C

krajské kolo

Jiří David

24.

Fyzikální olympiáda – kategorie D

krajské kolo

Zdeněk Rolinek

21.

Dějepisná olympiáda – kategorie ZŠ

krajské kolo

Filip Trunečka

33.

Dějepisná olympiáda – kategorie ZŠ

krajské kolo

Tereza Tučková

1.

Puškinův památník – kat. zpěv

krajské kolo

Anna Talašová

2.

Puškinův památník – kat. zpěv

krajské kolo

Terezie Vavrysová

1.

Puškinův památník – kat. recitace

krajské kolo

Jana Šenkeříková

3.

Puškinův památník – kat. recitace

krajské kolo

Družstvo dívek

1.

Soutěž ve šplhu

krajské kolo

Družstvo chlapců

3.

Soutěž ve šplhu

krajské kolo

Karolína Poulová

1.

Soutěž Bücherwurm (německý jazyk)

 

Karolínu Poulovou

4.

Konverzační soutěž v AJ

krajské kolo

Tereza Tučková  

1.

Konverzační soutěž v ruském jazyce

krajské kolo

Jan Horák

1.

Wolkrův Prostějov

krajské kolo

Družstvo dívek

3.

Volejbal dívek SŠ

krajské kolo

Karolína Poulová

1.

konverzační soutěže v anglickém jazyce

okresní kolo

Štěpánka Pustková

2.

Matematická olympiáda

okresní kolo

Amálie Pardubická

5.

Fyzikální olympiáda

okresní kolo

Karolína Poulová

1.

Konverzační soutěži v německém jazyce

okresní kolo

Simona Kazíková

2.

Konverzační soutěži v německém jazyce

okresní kolo

Tomáš Pavelka

2.

zeměpisná olympiáda – kategorie D

okresní kolo

Vladimír Novotný

3.

zeměpisná olympiáda – kategorie D

okresní kolo

Jan Malota

4.

zeměpisná olympiáda – kategorie D

okresní kolo

Jan Horák

1.

Wolkrův Prostějov

okresní kolo

Dominik Skřička

2.

Wolkrův Prostějov

okresní kolo