Celostátní soutěže

Karolína Poulová

4. místo

video pro Briddge: What Do They Really Think?

Dominika Krůpová

3.  místo

konverzační soutěž v JR

Dominika Krůpová

2.  místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Ester Ovčáčíková

1.  místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Aněžka Strašáková

1.  místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Eliška Hrnčířiková

1.  místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Jan Přikryl

2.  místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Anna Štěrbová

2.  místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Barbora Adamicová

3.  místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Radka Obadalová

3.  místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Josef Kvapilík

3.  místo

Poznej Rusko lépe, soutěž v JR

Václav Kubíček, Jiří David, Vladimír Novotný, Kristýna Třetinová, Martina Surá, Kristýna Kunčarová, Martin Vláčil

48.  z 202

Internetová matematická olympiáda

Prokop Ondráček

1.  místo

Karel IV. – Štít míru a sloup pokoje, literární soutěž

Petra Habrová

3.  místo

Karel IV. očima dětí

Pavlína Trličíková

postup do celostátního kola

Wolkrův Prostějov

Anna Hovorková, Kamila Zahradníčková, Josef Kvapilík

postup z celostátního kola

80. mezinárodní setkání Evropského parlamentu mládeže Lipsku

Helena Frydrychová

1. místo

Společně v Evropě Bádensko-Württembersko a Česko

Krajské soutěže

Václav Kubíček

2.  místo

Matematická olympiáda – kategorie B

Anna Dulavová

4. místo

Matematická olympiáda – kategorie C

Roman Konečný

6. místo

Matematická olympiáda – kategorie C

Jan Polišenský

15. místo

Matematická olympiáda – kategorie C

Ondřej Vašíček

2.  místo

Matematická olympiáda – kategorie P

Jan Špaček

2.  místo

Univerzitní olympiáda v anglickém jazyce

Filip Turek

16. místo

chemická olympiáda

Charlotte Horáková

20. místo

chemická olympiáda

Kamila Zahradníčková

2.  místo

konverzační soutěž v FrJ

Terezie Vavrysová

1.  místo

Puškinův památník

Dominika Možná

2.  místo

Puškinův památník

Leona Slováková

3.  místo

Puškinův památník

Pavlína Trličíková

2.  místo

Puškinův památník

Dominika Krůpová

1.  místo

konverzační soutěž v JR

Šiška Petr

2.  místo

Olympiáda JČ

Jan Zatloukal

3.  místo

Přírodovědný klokan – kategorie Kadet

Filip Trunečka

5. místo

dějepisná olympiáda

Okresní soutěže

Šimon Sukup

10.–14. místo

Matematická olympiáda – kategorie Z8

Jan Zatloukal

3.  místo

Matematický klokan – kategorie Kadet

Jakub Gazdoš

4. místo

Matematický klokan – kategorie Kadet

Eduard Kovařík

10. místo

Matematický klokan – kategorie Kadet

Kristýna Kaňovská

2.  místo

Matematický klokan – kategorie Junior

Anna Dulavová

3.  místo

Matematický klokan – kategorie Junior

Václav Kubíček

4. místo

Matematický klokan – kategorie Junior

Josef Kvapilík

3.  místo

Konverzační soutěž v německém jazyce  

Anna Janišová

3.  místo

Konverzační soutěž v německém jazyce  

Ondřej Vašíček

2.  místo

Soutěž v programování dětí a mládeže

Šimon Sukup

1.  místo

Fyzikální olympiáda – kategorie F

Kamila Zahradníčková

4.–5. místo

konverzační soutěž v AJ

Petra Zapletalová

5. místo

konverzační soutěž v AJ 

Filip Trunečka

3.  místo

zeměpisná olympiáda – kategorie C

Tomáš Sýkora

3.  místo

zeměpisná olympiáda – kategorie D

Vojtěch Batůšek

4. místo

zeměpisná olympiáda – kategorie D

Aleš Majchrák

5.–6. místo

zeměpisná olympiáda – kategorie D

Vladimír Novotný

5.–6. místo

zeměpisná olympiáda – kategorie D

Šimon Sukup

1. místo

Fyzikální soutěž pro žáky 8. tříd

Michal Plánka

1. místo

Vytvoř nové logo Zdravého města

Filip Trunečka

2. místo

dějepisná olympiáda