Mezinárodní soutěže

Václav Kubíček

 

Reprezentace ČR ve Fyzikální olympiádě

Celostátní soutěže

Prokop Ondráček

1. místo

Cena Knihovny Václava Havla za esej

Filip Zavadi

6. místo

Bobřík informatiky

celá třída 2. C

zvláštní ocenění Národního muzea

100 let Československa na naší škole

Barbora Lipnerová

5. místo

Literární soutěž Památník Terezín

Veronika Nečasová

6. místo

Výtvarná soutěž My World and My Life

Václav Kubíček

4. místo

Fyzikální olympiáda A

Jan Doubrava

50. místo

Logická olympiáda – kategorie B

Krajské soutěže

Jan Doubrava

4. místo

Logická olympiáda – kategorie B

Václav Kubíček

7. místo

Logická olympiáda – kategorie C

Filip Zavadil

1. místo

Bobřík informatiky

Kristýna Kaňovská

5. místo

Bobřík informatiky

Václav Kubíček

1. místo

Matematická olympiáda – kategorie A

Nikolas Prokša

3. místo

Krajské kolo německé konverzační soutěže

Kamila Zahradníčková

2. místo

Krajské kolo Konverzační soutěže v ŠJ

Dominik Skřička

postup do celostátního kola

Wolkrův Prostějov

Filip Turek

5. místo

Krajské kolo biologické olympiády

Šimon Sukup

4. místo

Fyzikální olympiáda – kategorie A

Šimon Sukup

2. místo

Fyzikální olympiáda – kategorie B

Tomáš Sýkora

3. místo

Literární soutěž Kroměříž UNESCO

Prokop Ondráček

3. místo

Literární soutěž Kroměříž UNESCO

Regionální soutěže

Veronika Nečasová

1. místo

Výtvarná soutěž Řekni to tichem 

Alžběta Chudárková

1. místo

Regionální kolo soutěže Bücherwurm (soutěž v předčítání německého literárního textu)

Okresní soutěže 

Sára Gilíková

1. místo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Valerie Procházková

3. místo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Tereza Miltová

6. místo

okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Sára Gilíková

1. místo

okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Martin Šiška

4. místo

okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Nikolas Prokša

2. místo

Okresní kolo německé konverzační soutěže

Dominik Skřička

postup do krajského kola

Okresní kolo, Wolkrův Prostějov

Martin Straka

2. místo

okresní kolo soutěže dětí a mládeže v programování

Jan Doubrava

2. místo

okresní kolo fyzikální olympiády – kategorie F

Jan Doubrava

1. místo

Fyzikální soutěž pro žáky 8. tříd

Michal Plánka

2. místo

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Adamec Tomáš

3. místo

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Václav Kubíček

1. místo

Matematický klokan – kategorie Student

Jiří David

2. místo

Matematický klokan – kategorie Student

Filip Zavadil

3. místo

Matematický klokan – kategorie Student