Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Členové školské rady:

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Vladimír Koutný

Ze zákonné zástupce zletilých žáků a za zletilé žáky:

Mgr. Jaroslav Forýtek

Za zřizovatele:

Mgr. Bohumil Kundl