Rada rodičů je občanské sdružení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jedná se o volné sdružení rodičů, studentů, pedagogů, přátel a sponzorů školy. Jeho cílem je podpora činnosti školy.

Řídícím orgánem je výbor rodičů. Rodiče žáků jednotlivých tříd volí zástupce do výboru, ten pak v průběhu roku rozhoduje o činnosti a hospodaření.

 

 

Zvolení třídní zástupci pro školní rok 2022/2023:

 

Jméno zástupce

třída

Vlastimil Kapsa

1A

Věra Sigmundová

1B

Pavla Ševčíková

1B

Magda Máčalová

1P

Marcela Zemánková

1P

Pavla Gregorová

2A

Jiří Wasserburger

2A

Jaroslav Forýtek

2B

Jaromír Bobál

2B

Gabriela Jurásková

2C

Karel Siuda

2C

Lenka Rygálová

2S

Jana Vančíková

2S

Vladislava Batková

3A

Martina Pavlíková

3B

Jana Žaludková

3C

Roman Baláž

3T

Hana Stachoňová

3T

Ivona Šedá

4A

David Pavlištík

4B

Jitka Tobolová

4C

Ivona Štrofová

4K

Jiří Matula

4K

Vladimíra Křižanová

5K

Helena Zahradníčková

5K

Miroslav Doubrava

6S

Tomáš Iránek

6.S

Martin Kvapilík

6.S

Ivana Sobotková

pokladna