Rada rodičů je občanské sdružení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jedná se o volné sdružení rodičů, studentů, pedagogů, přátel a sponzorů školy. Jeho cílem je podpora činnosti školy.

Řídícím orgánem je výbor rodičů. Rodiče žáků jednotlivých tříd volí zástupce do výboru, ten pak v průběhu roku rozhoduje o činnosti a hospodaření.

 

 

Zvolení třídní zástupci pro školní rok 2022/2023:

 

Jméno zástupce

třída

Vlastimil Kapsa

1.A

Věra Sigmundová

1.B

Pavla Ševčíková

1.B

Magda Máčalová

1.P

Marcela Zemánková

1.P

Pavla Gregorová

2.A

Jiří Wasserburger

2.A

Jaroslav Forýtek

2.B

Jaromír Bobál

2.B

Gabriela Jurásková

2.C

Karel Siuda

2.C

Lenka Rygálová

2.S

Jana Vančíková

2.S

Vladislava Batková

3.A

Martina Pavlíková

3.B

Jana Žaludková

3.C

Roman Baláž

3.T

Hana Stachoňová

3.T

Ivona Šedá

4.A

David Pavlištík

4.B

Jitka Tobolová

4.C

Ivona Štrofová

4.K

Jiří Matula

4.K

Vladimíra Křižanová

5.K

Helena Zahradníčková

5.K

Miroslav Doubrava

6.S

Tomáš Iránek

6.S

Martin Kvapilík

6.S

Ivana Sobotková

pokladna