Motto: V dobrých třídách se dobře učí (žákům i učitelům).

Učení přináší nejlepší výsledky tehdy, když se žáci cítí ve škole bezpečně: nikdo se jim neposmívá, mají pěkné vztahy se spolužáky i s učiteli, nebojí se ptát.

Taková atmosféra je výbornou prevencí rizikového chování a vzniká součinností všech zaměstnanců i žáků školy. Preventivní činnost na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži má na starosti tým prevence, úzce propojený s činností výchovných poradců.

Přesto mohou nastat situace, že si nevíte rady – třeba s tím, že učení nejde, jak by mělo, přijdou osobní nebo rodinné problémy. V tom případě se prosím obraťte na třídní učitele, výchovné poradce či školního kaplana. A může se stát, že je příliš těžké přijít osobně – pak použijte schránku důvěry, která je součástí elektronické žákovské knížky (www.iskola.cz), nebo bezplatnou telefonickou linku bezpečí (www.linkabezpeci.cz, 116 111).