Pedagogové a prefekti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Vážení přátelé,
představujeme Vám druhou část knihy Kapitoly z dějin moravské církve, tentokráte zaměřenou na profesory a prefekty Arcibiskupského chlapeckého semináře.

V předchozí knize bylo vysvětleno, že seminář nebyl jenom místem, kde se vzdělávali budoucí kněží, ale že měl značný přesah – společenský, teologický a především intelektuální. Vycházeli z něj budoucí kněží i vynikající reprezentanti civilních povolání. Vždy na této cestě museli být nejdřív ti, kteří vědomosti předávali. Profesoři a prefekti.

Tito lidé, sami absolventi nejlepšího vzdělání, které tehdejší Evropa nabízela, nejenom učili a vychovávali, ale sami byli muži vědy. Věnovali se tehdy velmi populárnímu cestování po Evropě, konali vzdělávací přednášky pro veřejnost, komponovali, psali literaturu, zabývali se politikou apod.

Tak z kroměřížského semináře vzešla řada intelektuálů Moravy 19. a první poloviny 20. století.

Pro bližší vhled je zapotřebí seznámit čtenáře se stručným vývojem školství za habsburského mocnářství a v době první republiky. Také je záhodno vysvětlit postavení a kariérní řád učitelstva. Tato malá část textu nebude pro čtenáře příliš záživná a lze ji přeskočit.

Libor Ondráček
autor

1. část

2. část

3. část

4. část

5. část

6. část

7. část

8. část

9. část

10. část

11. část


Pedagogové a prefekti z kroměřížského semináře

Vysílání rádia Proglas v úterý 12. 1. 2021 v 22.00 hodin – záznam rozhovoru s autorem knihy najdete zde.

Rozhovor s historikem a učitelem dějepisu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži Liborem Ondráčkem nad jeho novými knihami Kapitoly z dějin moravské církve I a II, s akcentem na osobnosti působící v letech 1856–1950 v Arcibiskupském chlapeckém semináři a gymnáziu v Kroměříži – cestovatele, skladatele, literáty, politiky či duchovní.