Erasmus

Škola je pravidelným úspěšným řešitelem projektů zahraniční spolupráce v rámci Erasmus+. Studenti mají příležitost poznávat studenty napříč Evropou, zdokonalovat se v jazycích a poznávat kulturu dané země.

Vlastní projekty Erasmus mívají pravidelně i vyučující. Mají tak příležitost pracovat na svých odborných kompetencích a přinášet do své práce nové podněty.

 

Projekt Erasmus+     2020-1-DE03-KA229-077078_3

Název projektu: Implementation and Acceptance of Environmental Protection Measures in the Czech Republic, Germany, Ireland and the United Kingdom

Délka trvání: 2020–2023

Výstupy: Projekt Erasmus+ 2020–2023 – výstupy