Profil studia

Gymnázium obvykle otevírá tři třídy čtyřletého studia a jednu třídu šestiletého studijního oboru. Vzděláváme studenty, aby získali všeobecný vědomostní základ a byli tak připraveni a motivováni k jakémukoli dalšímu studiu. Vychováváme je tak, aby do života vykročili jako sebevědomé a zodpovědné osobnosti, které staví na křesťanských hodnotách.