Popis


________________________________________________________________________________
Schůzka Microsoft Teams
Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc5MjBjYjYtZTdkZi00NzZjLWI3ZWEtODUwYzFmZjM1YjU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b20a9443-9106-444b-aa7d-a077dc137dff%22%2c%22Oid%22%3a%22b4002e5f-3bad-47c1-be01-a6142fcfb596%22%7d>
Upozornění pro žáky: během schůzky mějte prosím vypnutý mikrofon a kameru, bez vyzvání učitelem je nezapínejte.
Další informace<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Možnosti schůzky<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=b4002e5f-3bad-47c1-be01-a6142fcfb596&tenantId=b20a9443-9106-444b-aa7d-a077dc137dff&threadId=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.&messageId=0&language=cs-CZ> | Právní informace<https://agkm.cz>
________________________________________________________________________________