Domov mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (dále jen DM AG) spadá pod Arcibiskupské gymnázium, katolickou církevní školu gymnaziálního typu, která byla znovuotevřena 1. 9. 1991. Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Cílem vzdělávacích, výchovných, ubytovacích a stravovacích služeb na AG je všestranný harmonický rozvoj studentů AG v duchu křesťanství.

DM AG zajišťuje studentům ubytování s vhodnými podmínkami pro celkový rozvoj osobnosti studenta, umožnit rozvoj duchovního života a zajistit svědomitou přípravu na vyučování. Ve volném čase poskytuje DM AG příležitosti pro kulturní i sportovní aktivity. Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně AG.

domov mladeze