Duchovní obnova zaměstnanců AG na Hostýně

Ve dnech 10. – 12. listopadu se uskutečnila tradiční duchovní obnova pro naše zaměstnance na Svatém Hostýně.

Obnovou nás provázel otec Jiří Zámečník, který v současnosti slouží jako kaplan v Přerově, zároveň vyučuje církevní právo na Teologické fakultě v Olomouci a pracuje na církevním soudu.

Svá zamyšlení postavil na podobenství o milosrdném Samaritánovi z Lukášova evangelia (Lk 10,25-37) a vybízel nás k meditaci nad tím, ne kdo je bližním pro nás, ale komu jsme bližními my. Vycházel přitom z dalších textů Písma a z vlastní zkušenosti jako kněze, právníka a vyučujícího. Zazněly tam např. tyto podněty:

Kdy a jak jsem druhému člověku pomohl?
Kdy a jak druzí pomohli mně?
Vždy nám má jít o člověka.
Nenechat žáka napospas, ale snažit se jim vysvětlovat.
Nebudovat si stavbu, bariéru, ke druhým lidem.

 

Během obnovy byl prostor jak na společné strávení času a sdílení, tak na osobní ztišení, modlitbu a meditaci.

Prožili jsme pěkný čas, měli možnost načerpat, jak lidsky tak duchovně, a těšíme se opět za rok.

o. Petr

5788

5788

5788

5788

5788