Ve dnech 3. – 5. listopadu proběhl zahajovací víkend biřmovanců. Po příjezdu na táborové středisko Archa v Rajnochovicích jsme se ubytovali a začali programem. Program byl zaměřený na seznámení se mezi sebou navzájem a také na duchovní rozvoj. Celý víkend nás doprovázeli vedoucí a o. Jiří Šůstek.

biřmovanci

5785

5785

5785

Další fotografie. Autor fotografií Iva Bekárková ml.