S rostoucí náročností učiva fyziky na vyšším gymnáziu sice klesá zájem studentů řešit fyzikální olympiádu, přesto se i ve školním roce 2022/23 našli šikovní studenti, kteří se pustili do nelehkých úloh domácího kola.

Úspěšní řešitelé domácího kola postupují rovnou do krajského kola, které se konalo ve středu 26. 4. 2023 na gymnáziu v Uherském Hradišti. Naši školu zde reprezentovali Petr Ivan ze 4.K, který v kategorii C obsadil krásné 6. místo a Ondřej Sukup ze 3.T, který v kategorii D zvítězil.

Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Ondřejovi blahopřejeme k vítězství.

Doufáme, že i v letošním školním roce budou ve fyzikální olympiádě pokračovat a že se k nim přidají další studenti.

za kabinet fyziky Pavla Valentová

5638