Letošní SEZNAMOVAG pro žáky prvního ročníku AG se konal na Arše v Rajnochovicích. Při příjezdu nás přivítali ječící třeťáci v převlecích. Právě třeťáci nám organizovali program a byli pro nás oporou po celou dobu pobytu. Doufáme, že pokud bude potřeba, podpoří nás nadále i během školního roku.

Všechny táborové aktivity byly zaměřeny na tvorbu dobrého kolektivu a vzájemné poznání. Ubytování bylo zajištěno v dřevěných chatách, kde jsme byli promícháni mezi třídami, abychom se seznámili i v rámci ročníku. Tomu také napomohla středeční pěší pouť na Svatý Hostýn, při které byla spousta času na povídání a poznávání nových spolužáků. Na Svatém Hostýně o. Petr odsloužil mši za studenty AG.

Celý týden jsme si naplno užili se spoustou nových přátel, které jsme takto měli šanci poznat mimo školu. Napomohlo tomu také krásné počasí a přátelské prostředí areálu Archa. 

Anežka Skalická, 3. T

5615