Jako každý rok jsme i letos na AG zahájili první školní den společným slavením mše svaté, kterou tentokrát celebroval otec biskup Antonín Basler.

Této slavnosti se mimo zaměstnance a studenty Arcibiskupského gymnázia (AG) zúčastnili také žáci a zaměstnanci Církevní základní školy v Kroměříži. S dětmi, které letos nastoupily do první třídy, přišli i jejich rodiče. Mši svatou doprovázela zpěvem schola AG.

Otec biskup nás ve své promluvě vedl k ohlédnutí za uplynulými prázdninami. Také nás povzbudil, abychom pozvali Boha do toho, co nás čeká. Nový školní rok je další etapou našeho života. Otec biskup nám připomněl v souvislosti s liturgickými texty o stavbě Babylonské věže, že bez přizvání Hospodina je naše snaha zbytečná. Kéž tedy zahájíme školní rok s prosbou o Boží požehnání, aby naše snahy tento školní rok nebyly marné.

Na závěr bohoslužby se ujal slova ředitel AG, Mgr. Jan Košárek, který všechny přítomné přivítal a informoval o nově opravené školní kuchyni. Jmenovitě poděkoval všem, kdo se na práci spojené s opravou podíleli. Po mši svaté se pak vedení školy společně za doprovodu AG scholy přesunulo do těchto zrekonstruovaných prostor školy, které otec biskup požehnal.

Petra Slámková, pastorační asistent

5588

5588

5588

5588

5588

5588

5588

Další fotografie ze mše sv. na zahájení školního roku 2023-24

Další fotografie z žehnání nové kuchyně

Autor fotografií Iva Bekárková ml.


 Fotografie z rekonstrukce kuchyně