V měsíci září začínáme nový školní rok. Naše historické kalendárium samozřejmě pokračuje a 1.9. si připomínáme 140 let od narození pedagoga a prefekta Arcibiskupského gymnázia Jiljího Španěla.

Narodil se v Dědicích u Vyškova, po absolutoriu na bohoslovecké fakultě zastává kaplanské místo v Břestě a Těšnovicích. Rozšiřuje také svoje umělecké vzdělání v ateliéru Antonína Frolky, žáka Jožky Úprky a začíná umělecky tvořit. V roce 1921 nastupuje prefektskou službu v Kroměříži, ale brzy pokračuje ve studiích v Praze. Mimo jiné i u profesora Krattnera, malíře monumentálních pláten a profesora Blažíčka. Ten Španělovi zlepšil techniku kresby a malby. Jako státně zkoušený profesor působí v arcibiskupském chlapeckém semináři dalších 30 let. Věnuje se také tvorbě obrazů s náboženskou tematikou, cestuje za uměleckou inspirací do slunné Itálie a Francie. Španěl byl jeden z těch kněží, který dokázal spojit dráhu kněze a pedagoga s uměleckou kariérou. Stává se členem umělecké společnosti SVUM, čerpá z lidových vzorů a kultury Chodska, portrétuje a několikrát také svoje díla vystavuje. Není snadné dnes objevit alespoň jeden z jeho obrazů. V aukčních síních je jeho jméno neznámé, není zastoupen ani v uměleckých sbírkách. O to víc je potěšující, že se redakci Historického kalendáře přeci jen podařilo jeho obraz objevit. Pokud si jej chcete prohlédnout, musíte do kostela do Milovic. P.Jiljí Španěl je pochován na kroměřížském hřbitově.