Poslední den letošního školního roku prožili studenti, pedagogové a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia z důvodu probíhající rekonstrukce školní kuchyně netradičně již ve středu 28. června. 

Děkovné bohoslužbě předsedal olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler společně se školním kaplanem P. Petrem Káňou. Otec biskup povzbudil všechny přítomné a popřál jim pěkné prožití letních prázdnin. Slavnostní bohoslužbu doprovázela zpěvem AG schola, složená ze současných studentů i absolventů.

Mše svatá byla spojena také s loučením s pastoračními asistenty. Po třech letech odchází z Pastoračního centra Martin Kaluža a po jednoletém působení také Veronika Horáková. Otec Petr se s oběma asistenty rozloučil a předal jim drobné dary. Stejně tak se ještě jednou rozloučil s bratrem Matějem, který u nás v letošním roce působil na místo jáhna. V úplném závěru představil všem přítomným nového jáhna Václava Slivku, který bude na AG působit v příštím roce.

Následně promluvil ke studentům a zaměstnancům ředitel školy Jan Košárek. Jako každý rok předal cenu za výrazné zlepšení školního prospěchu, která letos putovala ke studentovi druhého ročníku Vitali Krokovi. Následně udělil mimořádně dvě ceny ředitele školy za vynikající reprezentaci školy, a sice Aničce Chytilové a Petrovi Ivanovi. Všem přítomným poděkoval za celoroční úsilí a popřál jim radostné a odpočinkové prožití prázdnin.

5440

5440

5440

5440

5440

5440

Další fotografie. Autor fotografií Iva Bekárková.