Na jaře se žáci výtvarné výchovy zapojily do online soutěžní přehlídky Čímtačára pořádané pod záštitou MŠMT městem Beroun.

Našim žákům se ve věkové kategorii 17-21 let podařilo obsadit 1. místo. Odborná porota rozhodla, že hned 9 zaslaných prací si zaslouží nejvyšší ocenění. Vítězky obdržely diplom, pamětní list a dárkový poukaz na nákup uměleckých potřeb.

Inspirativní téma pro rok 2023 bylo „Na křídlech“. Vznikla tak obsáhlá on-line galerie výtvarných prací žáků i učitelů výtvarných oborů. 3688 zaslaných prací by se do klasické galerie nevešlo, ale díky internetovému portálu si je všichni můžou kdykoliv prohlédnout zde: https://www.cimtacara.cz/

Žáci i diváci tak mohou získat přehled o šikovnosti svých vrstevníků. Zájemci o studium na ZUŠ či středních uměleckých školách zase získají přehled o úrovni výuky i vlastní tvorbě učitelů odborných předmětů. 

Za kabinet výtvarné výchovy upřímně blahopřejeme.

5396

5396

5396

5396