V pátek 2. června se opět otevřela spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice a našim gymnáziem, aby přivítala téměř 500 návštěvníků Noci kostelů na AG. Průvodci v dobových kostýmech z řad našich studentů se ujali postupně třinácti skupin, které prošly spojovací chodbou a oběma kaplemi až na zámek.

V kapli sv. Stanislava si návštěvníci poslechli výklad o historii a zazpívala schola AG. Více než 70 návštěvníků také využilo možnosti napsat na kartičky své prosby a studenti již nyní při modlitbě desátku růžence na ně pamatují.

V kapli P. Marie zazněly varhany, přítomní se opět zaposlouchali do historie tohoto liturgického prostoru a mohli si také odnést drobnou upomínku či opatřit razítkem poutnický pas.

Po opuštění prostor naší školy průvodci nasměrovali účastníky prohlídky do druhé části spojovací chodby vedoucí ke kapli sv. Šebestiána. Cestou míjeli sochu sv. Mořice a národního patrona sv. Václava. Zámecká kaple zaujala přítomné svou výzdobou a nabídla také možnost zhlédnout prostory, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Poslední dvojice průvodců se ujala skupinky a doprovodila ji ze zámku na Sněmovní náměstí.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do této akce a věnovali svůj osobní čas pro účastníky Noci kostelů.

5381

5381

5381

5381

5381

Autor fotografií: Iva Bekárková ml.