Rodinný svaz ČR každoročně vyhlašuje Týden pro rodinu. Letos probíhá jeho 15. ročník v týdnu 13. – 21. května. Jeho motto zní: „Rodina – péče o trvale udržitelný život. Píše se rok 2059 a každý třetí obyvatel naší země je senior… Bude to problém? Jak již teď uchopit současnost, abychom se chovali udržitelněji?“

Také my jsme se chtěli připojit k této snaze upozornit na důležitost manželství a rodiny. Při středeční studentské mši svaté jsme se modlili za všechny rodiny, které jsou v tíživé situaci z důvodu nemoci, nedostatku financí, nefungujících vztahů a také prosili za politiky, kteří navrhují zákony ovlivňující život manželství, rodin a dětí. Otec Petr vyzval přítomné k modlitbě za dobré vztahy v rodinách a povzbudil k vytrvalosti i v situacích, které nejsou příznivé, a nemáme je možnost nijak ovlivnit. Na závěr mše svaté všem nabídl možnost si odnést svíci ke společné modlitbě v rodině.

V rámci této iniciativy jsme také připravili besedu s manželi Drábkovými, kteří se s námi podělí o své zkušenosti z období známosti, z prožívání každodenních situací, které manželství a život s malými dětmi přináší. Beseda se uskuteční v úterý 23. května v 19 hodin ve studentském klubu.

Nabídku dalších akcí a více informací k Týdnu pro rodinu najdete na www.tydenprorodinu.cz.

5319

5319

5319

5319

5319

Autor fotografií Iva Bekárková.