Dne 12. dubna 2023 se uskutečnilo celostátní kolo soutěže ve španělském jazyce, které vyhlašuje Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky.

Ústřední kolo probíhá on-line formou, vlastní soutěž v jednotlivých kategoriích pak jako rozhovor soutěžícího se členy poroty a zahrnuje řízený rozhovor na vylosované téma, popis obrázku, diskusi o něm a simulaci zadané komunikační situace.

Naši školu reprezentovala v I. kategorii Anastázie Illéš ze 6. S a získala 4. místo. Gratulujeme a děkujeme vynikající za reprezentaci školy.

Kateřina Kutálková