Sakristie horní mariánské kaple na našem gymnáziu září novotou. Bezmála dva měsíce trvající rekonstrukci jsme završili v úterý 2. května po večerní mši svaté, kdy opravené prostory požehnal školní kaplan otec Petr Káňa.

Samotná sakristie sloužila po dlouhý čas v neměnné podobě a během let přestala vyhovovat aktuálním potřebám. Součástí rekonstrukce byla především výměna původní staré podlahy, úprava rozvodů elektřiny, výmalba i nové osvětlení. Nakonec přibyl také nový nábytek, který mnohem lépe poslouží uložení všech bohoslužebných předmětů a dalšímu nezbytnému vybavení.

Významnou pomocí přispěli ke zdárnému dílu naši ministranti, kteří během března pomáhali připravit sakristii na rekonstrukci. Během tří pátečních odpolední nejprve sakristii vystěhovali, poté vynosili veškerý nábytek, vysekali nové rozvody na elektřinu, vytrhali podlahu a odnosili část suti pod ní. Velký kus práce odvedli také techničtí zaměstnanci našeho gymnázia. Zapojení všech ocenil také pan ředitel Jan Košárek, který se žehnání nové sakristie účastnil. Během krátkého proslovu vyjádřil naději, že nová sakristie poslouží minimálně další desítky let. Celková rekonstrukce byla hrazena z prostředků našeho gymnázia.

 

Žehnání nové sakristie přihlížel novokněz

Kromě nové sakristie jsme měli v úterý 2. května radost z návštěvy dalšího novokněze. Svou přítomností nás poctil P. Lukáš Gelnar, kaplan ve Valašských Kloboukách. Během mše svaté jsme mohli vyslechnout krásnou promluvu a po jejím skončení uděloval otec Lukáš již tradičně všem zájemcům individuální novokněžské požehnání a primiční obrázky.

5309

5309

5309

5309

5309

5309

Další fotografie.