„Obyvatelé Ukrajiny strádají a nám to není jedno," dali najevo zaměstnanci a žáci AG ve středu 30. 11. 2022. Akční učitelky připravily spoustu laskomin, jejichž prodejem bylo získáno 9600,- Kč.

Částka poputuje na účet Arcidiecézní charity Olomouc, která pořádá sbírku na pořízení generátorů pro nouzovou výrobu elektřiny (Pomozme Ukrajině. Hledají se peníze na generátory | Náš REGION (nasregion.cz)

Velké poděkování patří všem laskavým kuchařkám, které investovaly svou energii a čas do přípravy svačiny. Nezbývá než se těšit na další svačinu...

A. Řezníčková

4907

4907

Foto Iva Bekárková