K výročí úmrtí Služebníka Božího P. Antonína Šuránka, rodáka z Ostrožské Lhoty, vyjela skupina poutníků z AGKM v čele s otcem Petrem Káňou právě do jeho rodiště na děkovnou mši svatou za jeho život a dílo, které s pomocí Ducha Svatého konal.

Mši svatou celebroval Mons. Josef Nuzík, který nejenomže vzpomenul život kněze, který vzdoroval komunistickému režimu, kněze, který prohluboval ve víře studenty bohosloví v olomouckém kněžském semináře a kněze, který stál za znovuobnovením poutního místa sv. Antonína z Padovy na Blatnickém kopci; ale také úryvky z jeho krásných kázání.

Po mši svaté následovala zpráva o chystané beatifikaci, při které jsme byli vyzváni k modlitbě za beatifikační proces. Dále pak proběhla adorace a modlitba za nová kněžská povolání. Poté se průvodem vyšlo na hřbitov, kde se u hrobu P. Šuránka konala modlitba za zemřelé.

P. Šuránek, kdysi v kázání přirovnal druhého člověka k růži. Častokrát si člověk všímá trnů, hříchů druhého člověka, a naříká na ně, naopak P. Šuránek nás nabádá, abychom hleděli na květy, jež symbolizují veškeré dobro, které člověk vykonal, a chválili Boha za tak krásné stvořitelské dílo.

Kéž je nám jeho život inspirací a on sám snad již brzy i přímluvcem.

Pavel Tobola

4898

Další fotografie.