Cyklus cestovatelských besed v tomto novém školním roce zahájil Mgr. Vít Zahradníček, kdy zavzpomínal na dávné časy prožité v Maroku těsně po teroristickém útoku na Dvojčata v roce  2001.

Přednáška nesla název „Tenkrát na Sahaře“ a retrospektivní byla i technika – promítaly se diapozitivy a promítačka lehce stávkovala. Studenti ovšem byli tolerantní a v mezičasech se hojně doptávali na detaily putování. Na konci přednášky sklidil Mgr. Zahradníček zasloužený dlouhotrvající potlesk.

4736

 4736

V úterý 27.9.2022 přijal pozvání do studentského klubu P. Th.Lic. Karel Skočovský, Ph.D. s přednáškou "Sedm let v Římě". Otec Karel zde nebyl poprvé, je jednak absolventem naší školy a též zde působil ve školním roce 2013/14 jako jáhen. Už tehdy jsme mohli vyslechnout jeho přednášku "Tři roky v Římě", a protože pak ve studiu v Římě pokračoval ještě dalšího čtyři a půl roku, byla teď  jeho přednáška značně rozšířená. Je strhující, jak vypráví hlavně o souvislostech a věcech, které se odehrávají "za zraky", tedy doslova o zázracích. Ty ho provázely po celou dobu studia a po vlastně po celý život. Všichni přítomní rozhodně nelitovali, že přišli. Po přednášce ještě sloužil otec Karel v kapli Panny Marie mši svatou. 4736

 4736