Ve dnech 16. - 21. 9. 2022 proběhlo na AG další  setkání  v rámci projektu Erasmus+. Během návštěvy v Kroměříži studenti z Německa, Anglie a Irska navázali na informace získané v rámci jarního výjezdu  a dále se zabývali tématem udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí – tentokrát v podmínkách české reality.

Soudržnost týmu a rychlost řešení problémů si všichni zúčastnění otestovali hned první den. Doslova fyzický kontakt s vodou zažili při  teambuildingu na raftech v hanáckých meandrech řeky Moravy u Olomouce.

Neděle byla  zahájena  společnou mší svatou, zbytek dne pak žáci strávili v rodinách a měli tak možnost poznat blíže českou kulturu.

Dalším bodem programu byla návštěva ekocentra  Veronica v Hostětíně. Tato obec je známa svým vztahem k přírodě a ekologickými projekty. Během interaktivní exkurze žáci probrali témata související s ochranou životního prostředí, seznámili se s fungováním kořenové čistírny odpadních vod, výtopny na biomasu a pasivního domu. Zjišťovali konkrétní přínosy těchto přístupů a porovnávali je s „nešetrnými“ metodami. Poté následovala návštěva areálu Živá voda v Modré u Velehradu. Informacemi o iroskotské misii v oblasti Velké Moravy se pak propojila návštěva v ČR s jarním setkáním v Irsku.

Vodou, která byla hlavním tématem, se  žáci  zabývali  i během úterní návštěvy úpravny pitné vody a čističky odpadních vod společnosti VAK Kroměříž. V rámci exkurze se seznámili s problematikou vlivu sucha na hladinu spodních vod a znečištění vod vyvolaným lidskou činností. Při návštěvě čističky  sledovali možnosti výroby bioplynu a elektrické energie z odpadních kalů.

Nově nabité informace, ale také například vlastní vodní stopu, si žáci zaznamenávali do svých deníků. Poté je zveřejnili na platformě etwinning.

Další setkání je plánováno na listopad 2022 v koordinátorské škole v německém Münsterschwarzachu.

4732

4732

4732

4732