20. 6. 2022 zavítal do Kroměříže v doprovodu senátorky Šárky Jelínkové, europoslankyně Michaely Šojdrové a předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž Evy Novákové pan Petr Pithart, politik, historik a spisovatel.

Skupina studentů AG, kteří se v rámci projektového týdne zabývají složitostmi komunikace, dostala příležitost strávit s tímto výjimečným člověkem inspirativní hodinku. Setkání začalo symbolicky u Lavičky V. Havla a pokračovalo v knihovně arcibiskupského gymnázia. A o čem byla řeč? O politice, o komunikaci, o naslouchání, o tom, jak je potřebné vyjadřovat se přesně, bez frází a floskulí.

Na závěr setkání P. Pithart představil svou knihu Po Devětaosmdesátém. Rozpomínání a přemítání; její výtisky také laskavě věnoval školní knihovně.

A jak na setkání reagovali studenti? Za všechny to vyjádřila jedna ze studentek 2. ročníku: „Myslím si, že ne každý politik by se takhle upřímně dokázal vyjadřovat k dnešnímu dění v politice. Také se mi líbila myšlenka, že bychom měli ostatním co nejvíce naslouchat.“

A. Řezníčková

4633

4633

4633