V pátek 10. června se po dvouleté odmlce Noci kostelů na naší škole opět otevřela spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice, Arcibiskupským gymnáziem a také zámkem. Tato nabídka v rámci kroměřížské Noci kostelů přilákala asi 700 návštěvníků.

Na nádvoří se návštěvníkům věnovali dva studenti, kteří podávali informace ohledně časového harmonogramu a také kontrolovali počet účastníků v jednotlivých skupinách. Ve spojovací chodbě u kostela sv. Mořice si zájemce o prohlídku převzala průvodcovská dvojice v historických kostýmech a krátce seznámila přítomné s historií tzv. Kirchengangu. Následovala prohlídka kaple sv. Stanislava Kostky, kde výklad o historii zpestřil hudební vstup studentek naší školy. Návštěvníci zde také měli možnost napsat své prosby na listy papíru a využít tak nabídky modlitby desátku na tyto úmysly, která probíhá během týdne vždy o velké přestávce.

Po vystoupání do druhého patra čekala návštěvníky prohlídka kaple Panny Marie, kde se na úvod při vstupu zaposlouchali do varhanní skladby v podání studenta sekundy Michala Kubiczka. S historií naší školy se účastníci programu mohli seznámit v prostoru školní auly. Nechyběla zde ani nabídka propagačních materiálů Noci kostelů, naší školy a příležitost získat další razítko na poutnickou kartu a zapojit se tak do soutěže, kterou organizátoři ve Zlínském kraji připravili.

Poslední část Noci kostelů na AG se již odehrávala v prostorách zámku, kam průvodci své svěřence zavedli. Nově opravená spojovací chodba okouzlila všechny návštěvníky svou krásou a bohatým osvětlením. Za zámeckými dveřmi přivítaly příchozí kamenné sochy světců sv. Mořice a sv. Václava. Závěr prohlídky patřil kapli sv. Šebestiána, která není běžně veřejnosti přístupná.

Každou skupinu převzali opět naši studenti a bezpečně doprovodili z prostor zámku na Sněmovní náměstí.

Děkujeme všem účinkujícím v programu a také všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do organizace zapojili, za ochotu a čas, který Noci kostelů na AG věnovali.

4612

4612

4612

4612

4612

4612

4612

4612

Další fotky.