Ve středu 1. června 2022 započala naše třída geologickou expedici srazem na Kroměřížském vlakovém nádraží. Odtud jsme vyjeli do Přerova, kde jsme mohli spatřit bývalou školu paní profesorky Bekárkové.

Po krátké cestě jsme dorazili do Přerovského muzea Komenského nacházejícího se v prostorách renesančního zámku. Zde jsme započali prohlídku ukázkou vývoje školství. Vidět proměny výuky i pracovních prostor během několika málo století bylo úžasné. Dále jsme se vydali na zámeckou věž, ve které se nacházela výstava kostelních zvonů. Z vrcholku věže byl krásný výhled do celého okolí Přerova. Následně jsme vyrazili do všemi očekávané geologické expozice. Sbírka ing. Aloise Němce čítající 2358 položek byla nádherná. Všemožné minerály z celého světa na nás barevně zářily z dřevěných vitrín. Naší poslední zastávkou byla entomologická výstava. Perfektně zachovalé exempláře motýlů, brouků, pavouků, strašilek a dalších bezobratlých nám vzali dech. Ať už se jednalo o děsivé exempláře pavouků a obrovských kobylek, nebo malinkaté broučky, kteří byli sotva vidět, jen málo komu se chtělo odejít a nestrávit tam dlouhé hodiny poklidným pozorováním těchto úžasných živočichů.

Po ukončení naší prohlídky jsme se vydali k Památníku Jednoty bratrské, odkud jsme měli rozchod na oběd. Poté, co jsme se všichni najedli, vyrazili jsme po cyklostezce směrem k našemu tábořišti. První skupina, vedená panem profesorem Bekárkem jela na kolech a do tábořiště dorazila jako první. Druhá skupina, vedená paní profesorkou Bekárkovou jela na koloběžkách a dorazila o něco málo později. Během naší 23 kilometrové cesty jsme se mohli kochat nádhernou krajinou povodí řeky Bečvy. Jakmile jsme dorazili do tábořiště, které bylo díky panu profesorovi Pliskovi posekáno, začali jsme stavět stany. Poté, co jsme všichni postavili stany, šli jsme si zaplavat do Bečvy. Když jsme si zaplavali a osušili se, vydali jsme se do nedalekého kiosku na kofolu a slabůstku do kapsy. Následovalo vaření večeří z vlastních zásob a hlídky. Během noci bohužel začalo pršet. Přesto se hlídkám podařilo udržet hořící oheň až do rána.

Druhý den ráno jsme sbalili stany a vyrazili na sedmikilometrovou cestu do Teplic nad Bečvou. V Teplicích jsme nejprve procházely lázeňský areál, ochutnávali minerální vody a vydali se k Hranické propasti, na kterou byl krásný pohled. Následně jsme se vydali do Zbrašovských aragonitových jeskyní, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o původu pojmenování i vzniku tamějších jeskynních útvarů.

Po skončení prohlídky jsme si ještě zašli koupit oběd a vyrazili jsme na nádraží, odkud jsme vyjeli vlakem do Valašského Meziříčí, kde jsme přestoupili na přímý vlak do Kroměříže. Z Kroměřížského nádraží jsme vyrazili k budově Arcibiskupského Gymnázia, kde jsme si vyzvedli kola a zbylá zavazadla.

Matyáš Volejník, 2.S

4606

4606

4606

4606

4606

4606

Další fotografie.