V úterý 31. května, kdy jsme slavili svátek Navštívení Panny Marie, nás navštívil novokněz P. Václav Škvařil. V současné době působí jako kaplan ve Strání.

Ve své promluvě zmínil dvojí zdroj radosti, první, když se nám něco dobrého podaří, a druhý, když se dokážeme rozdělit.

Po mši svaté P. Václav uděloval novokněžské požehnání.

4583

4583

4583

4583

4583

Další fotky.