EuropaSecura je soutěž, zabývající se bezpečností politikou a mezinárodními problémy. Tato témata nás zajímají, a proto jsme se do ní v půli března zapojili.  

Náš tým ve složení Natálie Forýtková, Karolína Jurčová a Dominik Majer musel nejdříve vyplnit 90minutový online test, který rozhodl o tom, že budeme pokračovat dál. Další, a zřejmě i nejnáročnější částí soutěže bylo vypracování desetistránkové bezpečností analýzy, která měla striktně daná kritéria a práce na ní byla velmi vyčerpávající. Bylo nám přiděleno téma „Ruský vliv v Evropě”. Nad analýzou jsme strávili desítky hodin, museli jsme pracovat s různorodými zdroji informací; výsledkem byl dokument, který organizátoři vyhodnotili jako natolik kvalitní, že nás pozvali do Zlína, abychom ho na tamějším Technologickém inovačním centru obhájili.  

23. 5. 2022 jsme tedy do Baťovy metropole dorazili a několik hodin jsme poslouchali práce ostatních týmů, debatovali o otázkách týkajících se diplomacie, a nakonec jsme si také vyslechli finální ortel. Porota rozhodla a my se umístili na druhém místě, které v této soutěži není bohužel není postupové. To však vůbec nevadí, dle mého názoru jsme předvedli skvělý výkon a bojovali jsme statečně až do úplného konce. Společná dřina nás stmelila a obohatila nás.

Druhé místo nás rozhodně nezklamalo a my se už těšíme, až budeme příští rok mít zase možnost ukázat své zapálení a zájem o témata mezinárodní politiky.  

Dominik Majer, 1. B 

4582