Ve čtvrtek 2. 6. 2022 se sešly tři skupinky němčinářů spolu se zástupci vyučujících němčiny v učebně N2. Konala se zde prezentace seminárních prací z německého jazyka, které vznikly během letošního školního roku.

Studentky Anastázie Illéš a Agáta Kvapilíková seznámily přítomné nejen se zajímavými informacemi o zvolených tématech, ale i o výsledcích svých dotazníkových šetření mezi studenty německých škol. Anastázie popisovala vztah Němců k ekologii a Agáta se zaměřila na dva německé skladatele-Richarda Wagnera a Carla Orffa. Za vysokou úroveň obsahu i kvalitní přednes sklidily obě prezentující zasloužený potlesk a uznání všech přítomných.  

Romana Popelková

4577

4577

4577

4577

4577