V pondělí 30. května 2022 naposled usedlo 96 maturantů a nyní již absolventů naší školy do lavic kostela sv. Mořice v Kroměříži, kde biskup Antonín Basler sloužil děkovnou mši svatou za zdárné dokončení studia a úspěšné složení maturitní zkoušky.

Absolventy do kostela sv. Mořice doprovodili rodiče, sourozenci, příbuzní a přátelé. U oltáře s biskupem Baslerem koncelebrovali také další kněží, školní kaplan P. Petr Káňa, biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas a kaplan v Rajnochovicích a také absolvent AG P. Filip Hochman. Slavnostní liturgii doprovodil svým zpěvem sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.

Otec biskup ve svém kázání povzbudil přítomné, kteří sice úspěšně zakončili jednu etapu svého života, ale zároveň je před nimi neznámá budoucnost, Ježíšovými slovy „Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33)

Během mše svaté se konala sbírka na potřeby pastoračního centra a polovina vybrané částky, která celkově činila 15 935 Kč, byla předána Milosrdným sestrám sv. Kříže v Kroměříži na výdaje spojené s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny.

Po mši svaté následoval projev ředitele školy Mgr. Jana Košárka a zástupce Arcibiskupství olomouckého Mons. Antonína Baslera. Třídní učitelé ve svém projevu zhodnotili léta strávená doprovázením svých svěřenců. Zavzpomínali, rekapitulovali a popřáli všem absolventům zúročení dosavadního úsilí při dalším studiu na vysoké škole či v konkrétní profesi. Za čerstvé absolventy pronesla také svůj příspěvek a poděkování Kristýna Bulvasová. Slavnostní ráz celé události podtrhl svými hudebními vstupy školní sbor AVE.

Vděčnost za přijaté dary na AG vyjádřila také část studentů pěší poutí na Svatý Hostýn, na kterou se vydala ve 20 hodin od budovy AG.

4570

4570

4570

4570

4570

4570

4570

Další fotografie.