Ve středu 18.5.2022 jsme se skupinou studentů navštívili historicky významný areál v Pustiměři. Čekal nás zde místní kněz dr. Josef Beníček.

Ocenili jsme jeho hlubokou znalost historie, ale i jazyků, protože mnohé citáty zazněly v originále. Provedl nás všemi třemi významnými  objekty (zbytky rotundy sv. Pantaleona, kaplí sv. Anny a poutním kostelem sv. Benedikta). Upozornil nás na spoustu zajímavostí  (a trochu nás zkoušel) ze života světců. Tak jsme se např. mohli dozvědět, že jméno Karel vybral po vzoru posledního císaře Karla I. Habsburského otec Karola Wojtyly, u kterého jsme si právě ten den připomněli 102. výročí narození, takže na konci naší návštěvy se P. Beníček pomodlil jak za AG, tak ještě u oltáře sv. Jana Pavla II. na naše úmysly. Srdečně jsme se rozloučili a pokračovali na další lokalitu, kterou si studenti mohli zvolit z pěti nabízených alternativ a - vybrali si rozhlednu ve Vitčicích. Počasí nám vyšlo náramně, tak jsme se večer spokojeně vraceli do DM AG.

4542

4542

4542

4542

4542

4542