Zveme všechny zájemce o cestování do studentského klubu v úterý 24.5.2022. Od 18 hod. budou mít přednášku o svém putování po Íránu dva kamarádi našeho bratra jáhna Jožky, a to Ondřej Laga a Jiří Kadleček. Přijďte, jste všichni srdečně zváni.

4533