V dnech  3. – 9. května se skupina deseti studentů AG v doprovodu dvou vyučujících cizích jazyků vydala do Irska, a to na první společné setkání s partnery z Velké Británie, Irska a Německa v rámci projektu Erasmus+. Leitmotivem schůzky bylo téma udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí v podmínkách irské reality.

První dny jsme strávili na nádherných Aránských ostrovech, kde jsme obdivovali nejen krajinu a raně křesťanské památky, ale během projektových aktivit i schopnost Irů účinně nakládat s odpady a využívat alternativní zdroje energie.  

Poté jsme se přesunuli do Glenstal Abbey, chlapecké školy zřizované řádem benediktinů. Mohli jsme nahlédnout do života mnichů i fungování elitního vzdělávacího ústavu a seznámili jsme se s vizemi i realitou environmentálních opatření v prostředí kláštera a školy.

Odvezli jsme si spoustu nezapomenutelných zážitků, navázali jsme nová přátelství a již nyní se těšíme na další projektové setkání v září 2022 v Kroměříži. Děkujeme oběma organizátorkám akce, Mgr. Janě Koutné a Mgr. Petře Ševčíkové, za jejich velké nasazení.

Sára Gilíková a Michal Pospíšil, 5.K
4517

 4517

 4517

4526

 2022-05 Erasmus - Setkání v Irsku | Zonerama.com