Ve středu 4.5., kdy církev slaví památku mučedníka sv. Floriána, jsme se rozhodli se studenty AG slavit také – jednak mší svatou v kapličce jemu zasvěcené a též návštěvou jeho soch v okolních vesnicích.

Vedle Jana Nepomuckého se jedná o nejčastější zpodobnění světce – patrona hasičů a ochránce před požáry. Naše 1. zastávka byla u impozantní sochy sv. Floriána uprostřed Palackého náměstí v Ivanovicích. Na 17 hod. byla domluvena mše svatá v kapli sv. Floriána v Dětkovicích, kde nás čekal nejen pan farář Janíček, ale i jeho farníci, kteří prý o nás věděli již od soboty, těšili se na nás a dokonce měli napečeno! Tak jsme se s nimi společně vyfotili před kaplí a moc jsme děkovali za pěkné společenství. Další zastávka byla ve Švábenicích opět u krásné sochy sv. Floriána (vč. úžasné cukrárny v jejím sousedství). Pak už jsme se vraceli přes Nezamyslice (kostel sv. Václava – údajně s ostatky sv. Floriána a před ním též jeho socha), další byla ve Vrchoslavicích a Kojetíně. Poslední zastávka byla u jeho překrásné barokní sochy v Uhřičicích, jejíž autorem je obdivuhodný sochař Jiří Antonín Heinz. Výlet se nám všem moc líbil.

4512

4512

4512

4512

4512