I když fyzika většinou patří k méně oblíbeným předmětů, máme na AG řadu studentů, kteří ji mají rádi a věnují se jí i nad rámec běžné výuky. Mezi takové studenty patří Ondřej Sukup ze sekundy, který se po vítězství v okresním kole fyzikální olympiády kategorie E stal vítězem i v krajském kole.

Výborného výsledku dosáhl i Petr Ivan z tercie, který ve velké konkurenci v krajském kole fyzikální olympiády kategorie D skončil na 7.–8. místě.

Oběma studentů blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za kabinet fyziky
Pavla Valentová

4508

4508

4508

4508