Spolu s mladými lidmi na naší škole jsme se v těchto dnech více zaměřili na krásu a význam duchovního povolání.

Každý den jsme při tradičním desátku růžence přidávali modlitbu na tento úmysl. Kromě toho nás navštívili vzácní hosté.

V úterý 3. května jsme slavili mši sv. s novoknězem brněnské diecéze P. Milanem Werlem, který se námi podělil o příběh své konverze i cesty ke kněžství.

Středeční studentskou mši sv. jsme prožili společně s Teologickým konviktem (TK). Hlavním celebrantem byl ředitel TK, P. Jiří Kupka.

P. Petr Vrbacký, spirituál TK, nás v kázání povzbudil, abychom se dívali na svůj život i různé události v něm z hlediska věčnosti. Následovala beseda se studenty TK v baru AG, při níž zazněly hluboké myšlenky o duchovním životě, svědectví jak Pán volá dnes i humorné vyprávění společných zážitků.

Čtvrteční večer se mohli zájemci účastnit besedy s mladou řeholnicí Editou. Její sympatický a radostný projev potvrzoval její slova o tom, že Bůh dokáže naplnit nejhlubší lidské touhy.

Věřím, že týden modliteb za duchovní povolání byl vzájemně obohacující jak pro účastníky besed a mší sv., tak pro naše hosty.

Jožka Biernát

4499

4499

4499

4499

4499

4499

4499

Foto: Studentská mše svatá P. Jiří Kupka a beseda ze studenty Teologického konviktu 4. 5. 2022

Foto: Beseda s řeholní sestrou z olomoucké komunity sester františkánek sestrou Editou v baru 5. 4. 2022