Po dvou letech mohl být kostel svatého Mořice opět zaplněn studenty a pracovníky gymnázia. Maturanti se loučili a děkovali za uplynulé roky strávené na škole.

Mše svatá proběhla 28. dubna v jednom z kroměřížských kostelů. Doprovázela ji svým zpěvem skupina studentů složená z žáků čtvrtých ročníků.

Na závěr mše proběhlo poděkování pedagogům, vychovatelům a všem zaměstnancům školy, kteří se po čtyři roky starali o studenty. Poté následovalo krátké vzpomínkové video, jenž vypíchlo společné zážitky čtvrťáků. 

Při odchodu z kostela měli všichni žáci možnost si vylosovat jméno jednoho z maturantů, kterého mohou v následujících týdnech podpořit svými modlitbami či povzbudivou myšlenkou na ně.

Anežka Navrátilová

4490

4491

4492

4493

4494

4495

4496

4497

Další fotografie.